Vad är UX och varför är det viktigt?

UX är termen vi använder för ord som vägleder konsumenter i deras val av produkter och tjänster. Det kanske låter enkelt, men i dagens konsumentkunniga värld går det inte att bara skriva fraser såsom: ”Beställ här”, ”Fyll i”, ”Slutför” och tro att konsumenten bara ska klicka. Valen måste betyda något mer, och det är här UX kommer in i bilden.

Hela företagets verksamhet – allt från sälj till kundtjänst – måste ha en gemensam röst som konsumenten möter från start till mål. Den digitala upplevelsen tillsammans med varumärkets personlighet måste lysa igenom, något som kan vara svårt att genomföra. Effektiv och välskriven UX kräver erfarenhet och stort kunnande, något som vi här försöker dela med oss av.

När du läser om en produkt eller tjänst är det inte nödvändigtvis UX som du ser. De två vanligaste texterna är nämligen UX och Marketing Microcopy. Så här kan du skilja dem åt:

Vad är UX?

UX är en text som nästan uteslutande identifierar det sammanhang användaren befinner sig i och definierar nästa steg de måste ta för att nå sitt mål.

Vad är Marketing Microcopy?

Marketing Microcopy fokuserar på hur en produkt eller tjänst löser ett problem samt presenterar ett värde i köpet. Användaren är inte alltid medveten om vilket problem de själva vill lösa, men med en välskriven och informativ text kan de hitta lösningen.

UX kommunicerar med andra ord främst med användarens rationella tankar medan Marketing Microcopy ofta kommunicerar med användarens emotionella tankar.

Trots att dessa texter skiljer sig åt brukar de hamna under samma tak. Många företag använder sig inte av en UX-expert och en expert inom Marketing Microcopy, utan ger istället alla uppgifter till en person eller team.

Att ha bra UX-copy är lika viktigt som att borsta tänderna. Därför väljer vi att djupdyka i det här nedan.

UX-copy minskar gapet mellan design och innehåll

Även om designen på en hemsida är välgjord och grafiskt ändamålsenligt kan ord och innehåll tolkas på ett annat sätt än vad som egentligen står på sidan. Det kan därför uppstå ett gap mellan designen av hemsidan och innehållet. UX-copy hjälper till att minska det gapet när den implementeras som en del av designprocessen.

LÄS OCKSÅ: Guide: Så här skriver du bra texter till din hemsida

Det finns flera exempel på detta. UX-skribenter hjälper exempelvis produktansvariga med att förstå feedback och insikter från deras målgrupper. Om en mobilapp underpresterar så kan UX-skribenter bättre förstå hur de kan få konsumenterna att ta sig vidare till nästa steg. De kan också hjälpa till att presentera varumärkets enhetliga röst som konsumenter upplever när de besöker företagets hemsida.

8 principer för framgångsrik UX-copy

  1. Ska finnas i åtanke redan under design och utvecklingsfasen.
  2. Följer inga strikta regler. Hela tiden testa, förbättra och utveckla dina texter.
  3. Måste innehålla alternativ och förflytta användare framåt, mot ett val.
  4. Måste vara koncist och originellt.
  5. Ska vara skriven för konsumenten. Istället för att fokusera på ”vad vi gör”, ska fokus ligga på ”hur vi kan hjälpa dig att förbättra ditt liv”.
  6. Får inte gömmas bakom flashig design. Låt texten få utrymme.
  7. Bör granska varje ord som kommuniceras för att säkerställa varumärkets enhetliga röst.
  8. Ska inte bara informera, utan kan också påverka känslor.

Ordval har en stor betydelse i vår digitala värld. En välskriven text påverkar känslor hos konsumenter när de tar sig igenom köpprocessen eller interagerar med en produkt eller tjänst. Att få någon att bli lojal eller engagera sig är svårt och kräver mer än bara instruktioner eller en storslagen känslomässig text. Just därför är det viktigt att anlita duktiga copywriters som kan genomsyra alla budskap – från knappar till beskrivningar.

Du kanske också gillar:

Nyfiken på vad vi kan göra för ditt företag?

Kontakta oss →