Man som använder chatgpt på datorn för att skriva texter

När kan man använda ChatGPT och när ska man anlita en copywriter?

Det skrivna ordet har aldrig varit viktigare och varje dag publiceras det enorma mängder text för olika ändamål. Vi behöver innehåll till hemsidan, inlägg på sociala medier, nyhetsbrev och mycket mer. 

Bakom texterna hittar vi allt från professionella copywriters till företagets egna skribenter, vars fingrar dansar med lätthet över tangentborden. Men den här traditionella bilden över hur man producerar texter håller sakta men säkert på att förändras. Detta tack vare generativ AI med tjänster som ChatGPT, ett program utvecklat av Open AI

Artificiell intelligens har funnits i många år. Men det är först nu som var och en av oss kan instruera ChatGPT att skriva ett blogginlägg om bilar eller förklara hur man bäst använder en iPhone. Många har häpnat över resultatet och till och med forskarna bakom Open AI har haft svårt att förstå hur “den” kan vara så kompetent. 

Varför ska man använda en mänsklig copywriter när det finns AI? Här har vi sammanfattat tre fördelar med att använda tjänsten ChatGPT och tre fördelar med att anlita en copywriter. 

Tre fördelar med att använda ChatGPT

1. ChatGPT kan snabbt producera massor av kvalitativ text

Det finns de som hävdar att artificiell intelligens faktiskt är bättre på att skriva kvalitativa texter. Det beror på att ChatGPT snabbt kan analysera högkvalitativa texter av författare och journalister för att sedan producera en ny text med ett annat innehåll, men i samma särpräglade stil som författarens.

Fast den största fördelen med AI är att man bara på några sekunder, kan generera texter i stora mängder. Perfekt när man kostnadseffektivt behöver producera en stor mängd produktbeskrivningar till onlinebutiken, skapa omfattande kataloger och väl sammansatta landningssidor.

2. Med AI kan man enkelt leverera texter på många olika språk

Med ChatGPT behöver man inte vara en fena på språk. Att kunna skriva ledigt och bra på ett språk som inte är ens eget är ofta svårt, även på engelska som de flesta av oss behärskar. Med hjälp av AI kan man snabbt sätta ihop en text på vilket språk som helst och förse den med meningsfullt innehåll.

Perfekt för företag som snabbt behöver kvalitativa texter på många olika språk och som överensstämmer med varumärket. Med ChatGPT finns det inga språkbarriärer och man kan enkelt nå den globala marknaden.

3. ChatGPT tänker utanför boxen och får aldrig skrivkramp

Människor är inte maskiner och att kunna producera 5 000 ord i slutet av dagen är inte alltid lätt. ChatGPT får aldrig skrivkramp och tänker dessutom utanför boxen. Det sistnämnda är förvisso en sanning med modifikation då det alltid är en människa som först förser AI-roboten med innehåll och instruktioner om vilken typ av texter som ska produceras.

Men artificiell intelligens kör aldrig fast och levererar ofta ett väldigt kreativt och bra innehåll. Med AI behöver man aldrig oroa sig för att idéerna till nästa blogginlägg ska sina.

Tre fördelar med att anlita en copywriter

1. En copywriter skapar unika texter för den specifika kunden

Det är en konst att formulera rubriker och texter som sticker ut och som får mottagaren att stanna upp och faktiskt läsa det som står. En copywriter kan detta. De vet hur man skriver en unik text som syns och skapar uppmärksamhet – och sprider rätt känsla. För att lyckas med detta måste varje ord väljas med omsorg så att texten passar in i sitt sammanhang och lyfter budskapet.

2. En copywriter anpassar texten till mottagaren

Syftet med en text är först och främst att förmedla information eller ett budskap. När en copywriter skriver en text bygger den på gedigen research om vem avsändaren är och vad denne vill förmedla. Men också hur man på ett effektivt sätt kan fånga mottagarens intresse. 

Insikterna kokas sedan ner och de viktigaste bitarna sorteras ut. Detta för att kunna forma lagom långa texter med ett tydligt budskap som den tänkta målgruppen orkar läsa och kan ta till sig. Det är en konst att uttrycka sig kortfattat och koncist, men det kan en copywriter.

3. En copywriter skriver faktagranskade texter som berör

För att ett budskap ska upplevas som trovärdigt måste det vara korrekt. När en copywriter skriver en text granskas informationen som texten bygger på. Men enbart ett korrekt innehåll är inte tillräckligt för att engagera mottagaren. Texten måste också väcka rätt känsla och beröra.

Detta då vi sällan fattar beslut enbart på fakta. I stället har vi en tendens att gå på igenkänning och positiva känslor när vi exempelvis väljer mellan två likvärdiga produkter. En copywriter kan formulera en text som både bygger på fakta och känsla för att nå rätt mottagare och samtidigt bygga långvariga kundrelationer.

Slutsats

Både en copywriter och en AI har sina för- och nackdelar. Gemensamt för båda är att de är väldigt kreativa och kan producera texter, fast på lite olika sätt.

En copywriter är bäst på att skriva texter som förmedlar relevanta och korrekta budskap som engagerar och slår an en känsla hos läsaren. Perfekt när man vill ha träffsäkra och målgruppsanpassade texter som lockar kunder och skapar en mer långvarig kundrelation.

AI är däremot överlägset bäst när man snabbt och kostnadseffektivt vill producera en stor mängd texter, även på många olika språk. Som exempelvis produkttexter, men även för att skapa enklare blogginlägg som ska locka besökare till webbsidan.

Nyfiken på vad vi kan göra för ditt företag?

Kontakta oss →