B2B copywriting: Nå rätt kunder och få fler leads

Visste du att hela 64 % av alla marknadsförare inom B2B anlitar professionella B2B copywriters? Det säger en hel del. Kärnan i B2B copywriting är densamma som för copy inom B2C, men det finns också en avgörande skillnad. Låt oss titta närmare på den samtidigt som vi listar sju av våra bästa tips – som tillsammans kommer hjälpa dig att lyckas bättre med din marknadsföring.

Vad är B2B copywriting?

Ett övergripande mål med B2B copywriting är att stärka relationen mellan två eller flera olika företag. Det underliggande syftet är att skapa medvetenhet, minnesvärda kundupplevelser och attrahera leads.

En skicklig B2B copywriter måste därför på ett övertygande och sammanfattande sätt bevisa nyttan: på vilket sätt löser ditt företag andra företags problem och hur får man dem att förstå? Vi återkommer till det och kikar istället på ett av de vanligaste misstagen inom B2B copywriting.

Ett alltför stort fokus på företagets egna produkter. Det är värdet av produkterna eller företagets tjänster som är det intressanta för kunden. Detaljerna hör till det finstilta och får komma senare.

What do you want, or what do you need?

Copywriting för B2C går ut på att tillfredsställa konsumentens direkta känsla av att “vilja ha”. Låt oss säga att konsumenten letar efter en ny dator. Konsumenten behöver inte datorn för 30 000 kr – men med hjälp av effektiv copywriting övertygas hen att den dyrare datorn är det bättre valet. 

B2B copywriting handlar alltså mer om att lösa verkliga problem, över tid. Därför måste texten vara logisk, faktabaserad och på samma gång övertygande på en personlig nivå. Målet är att tillfredsställa kundens behov – inte att få kunden att “vilja ha”.

Olika användningsområden för B2B copywriting

  • E-post
  • Nyhetsbrev
  • White papers
  • Blogginlägg
  • Landningssidor
  • Inlägg i sociala medier

7 framgångsrika strategier för B2B copywriting

Det viktigaste av allt är det berömda varför. Börja med att ställa den frågan och glöm inte bort – keep it simple and direct. Dessutom måste du ha koll på vilka som kommer att läsa texten och hur de gynnas av ditt erbjudande.

Vi har listat sju av våra bästa tips som kommer hjälpa dig att lyckas med din marknadsföring. 

1. Lär känna målgruppen på djupet

Det här är extremt avgörande för framgång inom B2B copywriting. Att hitta målgruppens smärtpunkter, på djupet analysera deras utmaningar och förstå vad de motiveras av är ofta helt avgörande.

2. Keep it simple

Du har hört det förr. Och inom B2B copywriting är det kanske viktigare än någonsin. Här gäller det att vara tydlig, kortfattad och träffa rätt – direkt. Efter bara några få rader måste läsaren förstå hur ditt företag löser deras problem, på ett högst begripligt sätt. 

3. Nyttja storytelling

Det är smart att omvandla torra fakta med effektiv storytelling för att engagera läsaren. Att återberätta hur företagets tjänster tidigare hjälpt andra kunder nå sina mål brukar ge resultat. Det är ett oanat kraftfullt verktyg som ökar din trovärdighet. Du hjälper beslutsfattarna att visualisera och se fördelarna med just ditt erbjudande.

4. Undvik jargong

Att använda ett alltför tekniskt språk med syfte att framstå som kunnig förvirrar mer än det hjälper. Så krångla inte till det. Även om tonaliteten inom B2B är mer direkt och torr än inom B2C ska du inte heller helt sudda bort det emotionella. Hälften av alla B2B-företag är mer troliga att köpa från ett varumärke som har en emotionell koppling i sin copy.

5. Fokusera på värdet – inte produkten

Helt avgörande. Att fokusera och berätta för mycket om sin egen process är faktiskt ett av de vanligaste misstagen inom B2B copywriting. Och det kan få katastrofala följder. Kunden som istället är intresserad av värdet som produkten eller tjänsten innebär för dem – slutar att lyssna och vänder sig till någon annan. Fokusera istället på värdet för mottagaren. Sluta att beskriva dina produkter i detalj, det kommer senare i köpresan. 

6. Upptäck kraften i slagkraftiga rubriker

Det första som syns och det sista kunden ser? Så vill du inte ha det. Se till att lägga mycket tid och kärlek på rubriksättningen. Den måste vara specifik och får absolut inte vara missledande. För att lyckas fånga läsaren kan det vara smart att vara lite personlig, få det att kännas bråttom och fokusera på värdet för läsaren. Siffror, påståenden och frågeställningar är andra effektiva sätt att locka till läsning. 

7. Övertyga med sociala bevis

Det är lätt att smycka en text med värdeord. Vi är bra, våra produkter är bäst och du bara måste boka in ett möte nu direkt. Akta dig för att vara för kaxig utan att kunna bevisa att det stämmer. Ett bra sätt är att länka till studier eller egna kundcase. Det gör orden mindre tomma och ökar chansen att läsaren känner att du är genuin.

Inte hjärnkirurgi

Även om B2B copywriting kan uppfattas som en utmaning, är det långt ifrån omöjligt att nå framgång. Det viktigaste är att identifiera målgruppen, hitta rätt tonalitet och fokusera på att förmedla ett värde istället för att beskriva produkten. Och kom ihåg: var direkt och krångla inte till det. 

Karlssons – erfarna B2B copywriters som ökar dina leads

Som copywriters har vi många års erfarenhet av B2B copywriting inom flera olika branscher. Allt från avancerade IT- och SaaS-lösningar till research. Bäst resultat blir det när företaget är lika engagerat som vi. Ofta agerar vi som en förlängd del av marknadsavdelningen eller blir hela content-teamet.

Nyfiken på vad vi kan göra för ditt företag?

Kontakta oss →