Är din engelska riktig engelska?

Det är allmänt känt att svenskar är bra på engelska, och vi hamnar ofta i topp på listor över hur bra icke-engelskspråkiga länders befolkning är. Men trots det fastnar vi ofta i svengelska uttryck eller svensk ordföljd när vi ska uttrycka oss. Nedan följer några vanliga misstag att undvika när du ska kommunicera på engelska.

1. Svenska ordspråk låter sig inte översättas

I alla språk finns olika ordstäv eller talesätt. Det betyder dock inte att de som finns i det svenska språket går att översätta direkt till engelska. En engelskspråkig person kommer nog ha mycket svårt att förstå vad du menar om du börjar säga “There’s no cow on the ice" eller “I’ll hold my thumbs for you”

Vill du använda dig av talesätt behöver du se till att hitta de som passar för det språket. Ordspråk kan dessutom skilja sig mellan exempelvis brittisk engelska och amerikansk engelska. 

2. Håll koll på ordföljden

Både svenska och engelska använder sig huvudsakligen av så kallad rak ordföljd. Det innebär att subjektet, den som gör något i meningen kommer före predikatet, vad som händer i meningen. Däremot finns det flera tillfällen när antingen svenskan eller engelskan byter till omvänd ordföljd och predikatet kommer före subjektet. 

Några exempel på detta är:

När meningen börjar med ett tidsord har svenskan omvänt ordföljd medan engelskan har rak ordföljd:

“Igår träffades Pelle och Stina.” - “Yesterday Pelle and Stina met.

När meningen har ett tidsadverb använder engelskan omvänd ordföljd medan svenskan har rak ordföljd: 

“Jag sitter ofta vid datorn.” - “I often sit by the computer.”

3. Ordens nyanser har betydelse

I alla språk kan orden få olika innebörd beroende på i vilket sammanhang de används, eller vilken betoning de ges. Alla känner säkert till att ordet “chicken” både kan betyda kyckling och fegis. Men på liknande sätt kan ordet “contest” betyda både tävling eller att bestrida, beroende på om betoningen läggs på ordets första eller andra halva. 

Det finns ett flertal liknande ord i både svenskan och engelskan, och det är därför viktigt att hålla koll på hur du använder ord som exempelvis “rose”, “wave”, “break” och “current”, så att du inte råkar skriva våg när du egentligen menar vinka.

LÄS OCKSÅ: Brittisk engelska vs amerikansk – vad är egentligen skillnaden?

4. Var noga med stavningen

På engelska finns flera ord som låter likadant, men som stavas helt olika och också har olika betydelse. Ta exempelvis orden lose och loose. Uttalet har mycket små skillnader, men betyder antingen förlora, eller att något är löst eller fladdrande

På samma sätt är det med whether, weather och wether, där den första betyder antingen, den andra betyder väder och den tredje syftar till en get som blivit kastrerad vid ung ålder. Du vill med andra ord vara noga med stavningen, annars kan det bli riktigt tokigt!

5. Its och your vs. it’s och you're

När ska man använda apostrof och inte? Det kan vara svårt att ha koll på när du ska skriva dessa ord. It’s är en sammanslagning av orden It och is, vilket på svenska betyder “det är”. Samma sak är det för you’re, som på svenska betyder “du är”

Its å andra sidan uttrycker ägande, såsom i meningen “My computer won’t work without its power cord”. På samma sätt uttrycker “your” ägande, på så sätt att någonting är din eller ditt, såsom i meningen “I like the way you did your hair”

Ett enkelt sätt att komma ihåg det är att testa att byta ut its/it's mot “his” eller “her”. Om det fungerar, så ska ordet vara utan apostrof, men om det låter konstigt ska det vara med apostrof. 

Förhoppningsvis kan det här blogginlägget rädda dig från en del fel och misstag när du ska kommunicera på engelska. Samtidigt vet vi hur lätt det kan vara att göra fel. I synnerhet när du vill kommunicera på ett affärsmässigt sätt i exempelvis ett pressmeddelande eller på hemsidan.

Tveka därför inte att höra av dig till oss på Karlssons om du skulle vilja ha experthjälp med att kolla dina engelska texter. I vårt team har vi erfarna copywriters med engelska som modersmål.

Du kanske också gillar:

Vill du också bli kund?

Kontakta oss →